Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia 2023 tất cả các mã đề

Chiều 28/6, các thí sinh sẽ bước vào môn thi thứ 2, môn Toán trong thời gian 90 phút. VUIHOC cập nhật liên tục đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 tất cả các mã đề giúp các em nhanh chóng đối chiếu và dự đoán được điểm thi của mình. Mời các bạn tham khảo bài viết.

Đáp án đề thi môn toán thpt quốc gia 2023 (full mã đề chi tiết)

1. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 101 

1. A 2. B 3. B 4. D 5. C 6. A 7. D 8. A 9.A 10. B
11. D 12. B 13. C 14. 15. C 16.C 17.B 18.B 19.A 20. C
21. B 22. C 23. B 24. B 25. D 26. C 27. B 28. D 29. D 30. C
31. D 32. C 33. B 34. 35. C 36. C 37. D 38. D 39. B 40. C
41. D 42.B 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

2. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 102

1. A 2. C 3. C 4. A 5. B 6. B 7. C 8. A 9. C 10. B
11. D 12. A 13. B 14. D 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

3. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 103

1. B 2.B 3.A 4.A 5.B 6.D 7.C 8.D 9. B 10.C
11.C 12.D 13.D 14.C 15.D 16.A 17.C 18.A 19.C 20. A
21. C 22. C 23. A 24. B 25. A 26. C 27. D 28. A 29. C 30. A
31. B 32. D 33. B 34. B 35. D 36. C 37. D 38. A 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

4. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 104

1. B 2.B 3.A 4.A 5.B 6.D 7.C 8.D 9.B 10.C
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

5. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 105

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

6. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 106

1. D 2. B 3. C 4. C 5. D 6. A 7.C 8. B 9. D 10. B
11. B 12. A 13. A 14. B 15. A 16. C 17. C 18. D 19. D 20. C
21.A 22.C 23.C 24.D 25.A 26.C 27.B 28.B 29.A 30. A
31. B 32. D 33. D 34. A 35. 36. C 37. A 38. C 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

7. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 107 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

8. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 108 

1. D 2.C 3.C 4.B 5.A 6.B 7.B 8.A 9.C 10.D
11. A 12.B 13.C 14.D 15.C 16.B 17.D 18.D 19.A 20.D
21. A 22.C 23.D 24.D 25.A 26.D 27.A 28.A 29.C 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

9. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 109  

1. D 2.D 3.A 4.D 5.A 6.D 7.D 8.B 9.A 10.A
11. C 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

10. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 110 

1. C 2.D 3.A 4.B 5.B 6.D 7.D 8.C 9.C 10.A
11. B 12.A 13.A 14.C 15.C 16.C 17.B 18.A 19.B 20.A
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

11. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 111

1.D 2.C 3.B 4.C 5.B 6.C 7.B 8.D 9.C 10. C
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

12. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 112

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

13. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 113

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

14. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 114

1. C 2.C 3.C 4.D 5.D 6.C 7.C 8.D 9.A 10.A
11. D 12.D 13.B 14. A 15.A 16.A 17.B 18.C 19.B 20.B
21. A 22.A 23.B 24.B 25.A 26.B 27.C 28.B 29.A 30.C
31.A 32.B 33.A 34.A 35.C 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

15. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 115 

1. C 2.A 3.A 4.A 5.B 6.A 7.D 8.A 9.C 10.D
11. D 12.A 13.C 14.D 15.D 16.C 17.D 18.C 19.B 20.A
21. A 22.C 23.C 24.B 25.D 26.C 27.D 28. C 29. B 30. B
31. D 32. A 33. C 34. B 35. B 36. 37. C 38. D 39. A 40. B
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

16. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 116

1. B 2.C 3.C 4.A 5.A 6.C 7.A 8.A 9.B 10.B
11.A 12.A 13.C 14.B 15.A 16.C 17.D 18.D 19.A 20.D
21. D 22.C 23.C 24.D 25. B 26. A 27. D 28. A 29. C 30. D
31. C 32. C 33. D 34. A 35. D 36. C 37. D 38. A 39. C 40. A
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

17. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 117 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

18. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 118 

1.A 2.C 3.A 4.A 5.C 6.A 7.C 8.C 9.C 10.B
11. C 12.A 13.C 14.D 15.C 16.D 17.B 18.B 19.D 20.B
21. A 22.B 23.B 24.C 25.D 26.A 27.B 28.D 29.B 30. A
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

19. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 119 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

20. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 120 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

21. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 121  

1. 2.D 3.A 4.C 5.C 6.C 7.D 8.C 9.D 10.A
11. A 12.B 13.A 14.B 15.C 16.A 17.B 18.B 19.D 20.B
21. B 22.D 23.C 24.C 25.B 26.C 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

22. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 122 

1. A 2. C 3.B 4.A 5.B 6.A 7.D 8.D 9.A 10.B
11.A 12.D 13.D 14.C 15.D 16.B 17.D 18.A 19.D 20.A
21.B 22.A 23.D 24.D 25.C 26.C 27.A 28.A 29.C 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. B 49. 50.

23. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề  123

1. D 2.B 3.C 4.A 5.C 6.A 7.D 8.C 9.B 10.A
11. B 12.D 13.C 14.B 15.D 16.B 17.C 18.A 19.A 20.A
21. D 22.A 23.D 24.A 25.D 26.B 27.B 28.B 29. 30.D
31.A 32.B 33.D 34.B 35.B 36.D 37.D 38.A 39.B 40.A
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

24. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 124 

1. D 2. A 3. A 4. A 5. B 6. C 7. B 8. B 9. D 10. C
11. A 12.B 13.D 14.B 15.C 16.D 17.A 18.D 19.A 20.A
21.C 22.C 23A. 24.B 25.A 26.C 27.B 28.D 29.C 30.C
31.C 32.D 33.B 34.B 35.B 36.D 37.B 38.C 39.C 40.C
41.D 42.B 43.B 44.D 45.C 46.D 47.D 48.C 49.B 50.B

~Đáp án đang được VUIHOC cập nhật thêm~

Nguồn và update tại đây: https://vuihoc.vn/tin/otthpt-cap-nhat-dap-an-de-thi-toan-thpt-quoc-gia-nam-2023-tat-ca-cac-ma-de-1854.html

 

btv

Related Posts

Lý do cô Xuyến ‘4 đời chồng’ vẫn muốn cưới thêm 10 người nữa: Em đẹp, mơn mởn thế này cơ mà

Diễn viên Hoàng Yến vai cô bán trà đá lắng lơ trong “Làng trong phố”. Ảnh: Chụp màn hình Diễn viên Hoàng Yến luôn được khen hợp…

Đàm Vĩnh Hưng: Tiết lộ bí mật kiếᴍ nhiều tiền nhất trong suốt 25 năm ca hát, Tôi chỉ hát 1 ca khúc bằng người khác kiếm tiền 10 Năm

Trong Đêm live concert của “ông hoàng nhạc Việt” khiến khán giả say mê hòa theo từng bài hát. Tối 7.5, tại khuôn viên Dinh Thống Nhất, “ông…

Đặng Văn Lâm lại mắc sai lầm ngớ ngẩn khiến đội nhà thua oan: HLV Troussier càng có lý do chọn Filip Nguyễn là người gác đền số 1 ở ĐT Việt Nam

Thủ môn Đặng Văn Lâm mắc sai sót dẫn đến bàn thua đầu tiên, khi Bình Định thất thủ 2-3 trước Thanh Hóa ở vòng 5 V-League…

HLV Gong Oh-kyun nói gì khi bị Văn Kiên uýnh vào ngực: ‘Tôi chưa bao giờ thấy cầu thủ nào vô đạo đức như thế’

HLV Gong Oh Kyun lý giải nguyên nhân dẫn đến tình huống xô xát của ông và cầu thủ Văn Kiên trong trận Nam Định hòa CLB…

ĐT Việt Nam chốt lịch hội quân cho Asian Cup 2023, HLV Troussier khả năng gọi Công Phượng, Quang Hải: Tất cả đã sẵn sàng cho giải vô địch châu Á, sẵn sàng đấu Nhật Bản

Theo kế hoạch, sau vòng 8 V-League 2023/24, các câu lạc bộ Việt Nam sẽ nghỉ Tết sớm đến tháng 2 sang năm mới trở lại. Sở…

Bà xã Lê Dương Bảo Lâm tổ chức lễ cúng 49 ngày cho mẹ ruột, nói 1 câu khiến nhiều người xót xa

Bà xã Lê Dương Bảo Lâm tổ chức lễ cúng 49 ngày cho mẹ ruột, nói 1 câu khiến nhiều người xót xa Lúc sinh thời, mẹ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *