Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia 2023 tất cả các mã đề

Chiều 28/6, các thí sinh sẽ bước vào môn thi thứ 2, môn Toán trong thời gian 90 phút. VUIHOC cập nhật liên tục đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 tất cả các mã đề giúp các em nhanh chóng đối chiếu và dự đoán được điểm thi của mình. Mời các bạn tham khảo bài viết.

Đáp án đề thi môn toán thpt quốc gia 2023 (full mã đề chi tiết)

1. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 101 

1. A 2. B 3. B 4. D 5. C 6. A 7. D 8. A 9.A 10. B
11. D 12. B 13. C 14. 15. C 16.C 17.B 18.B 19.A 20. C
21. B 22. C 23. B 24. B 25. D 26. C 27. B 28. D 29. D 30. C
31. D 32. C 33. B 34. 35. C 36. C 37. D 38. D 39. B 40. C
41. D 42.B 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

2. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 102

1. A 2. C 3. C 4. A 5. B 6. B 7. C 8. A 9. C 10. B
11. D 12. A 13. B 14. D 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

3. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 103

1. B 2.B 3.A 4.A 5.B 6.D 7.C 8.D 9. B 10.C
11.C 12.D 13.D 14.C 15.D 16.A 17.C 18.A 19.C 20. A
21. C 22. C 23. A 24. B 25. A 26. C 27. D 28. A 29. C 30. A
31. B 32. D 33. B 34. B 35. D 36. C 37. D 38. A 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

4. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 104

1. B 2.B 3.A 4.A 5.B 6.D 7.C 8.D 9.B 10.C
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

5. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 105

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

6. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 106

1. D 2. B 3. C 4. C 5. D 6. A 7.C 8. B 9. D 10. B
11. B 12. A 13. A 14. B 15. A 16. C 17. C 18. D 19. D 20. C
21.A 22.C 23.C 24.D 25.A 26.C 27.B 28.B 29.A 30. A
31. B 32. D 33. D 34. A 35. 36. C 37. A 38. C 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

7. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 107 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

8. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 108 

1. D 2.C 3.C 4.B 5.A 6.B 7.B 8.A 9.C 10.D
11. A 12.B 13.C 14.D 15.C 16.B 17.D 18.D 19.A 20.D
21. A 22.C 23.D 24.D 25.A 26.D 27.A 28.A 29.C 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

9. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 109  

1. D 2.D 3.A 4.D 5.A 6.D 7.D 8.B 9.A 10.A
11. C 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

10. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 110 

1. C 2.D 3.A 4.B 5.B 6.D 7.D 8.C 9.C 10.A
11. B 12.A 13.A 14.C 15.C 16.C 17.B 18.A 19.B 20.A
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

11. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 111

1.D 2.C 3.B 4.C 5.B 6.C 7.B 8.D 9.C 10. C
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

12. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 112

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

13. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 113

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

14. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 114

1. C 2.C 3.C 4.D 5.D 6.C 7.C 8.D 9.A 10.A
11. D 12.D 13.B 14. A 15.A 16.A 17.B 18.C 19.B 20.B
21. A 22.A 23.B 24.B 25.A 26.B 27.C 28.B 29.A 30.C
31.A 32.B 33.A 34.A 35.C 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

15. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 115 

1. C 2.A 3.A 4.A 5.B 6.A 7.D 8.A 9.C 10.D
11. D 12.A 13.C 14.D 15.D 16.C 17.D 18.C 19.B 20.A
21. A 22.C 23.C 24.B 25.D 26.C 27.D 28. C 29. B 30. B
31. D 32. A 33. C 34. B 35. B 36. 37. C 38. D 39. A 40. B
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

16. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 116

1. B 2.C 3.C 4.A 5.A 6.C 7.A 8.A 9.B 10.B
11.A 12.A 13.C 14.B 15.A 16.C 17.D 18.D 19.A 20.D
21. D 22.C 23.C 24.D 25. B 26. A 27. D 28. A 29. C 30. D
31. C 32. C 33. D 34. A 35. D 36. C 37. D 38. A 39. C 40. A
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

17. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 117 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

18. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 118 

1.A 2.C 3.A 4.A 5.C 6.A 7.C 8.C 9.C 10.B
11. C 12.A 13.C 14.D 15.C 16.D 17.B 18.B 19.D 20.B
21. A 22.B 23.B 24.C 25.D 26.A 27.B 28.D 29.B 30. A
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

19. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 119 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

20. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 120 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

21. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 121  

1. 2.D 3.A 4.C 5.C 6.C 7.D 8.C 9.D 10.A
11. A 12.B 13.A 14.B 15.C 16.A 17.B 18.B 19.D 20.B
21. B 22.D 23.C 24.C 25.B 26.C 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

22. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 122 

1. A 2. C 3.B 4.A 5.B 6.A 7.D 8.D 9.A 10.B
11.A 12.D 13.D 14.C 15.D 16.B 17.D 18.A 19.D 20.A
21.B 22.A 23.D 24.D 25.C 26.C 27.A 28.A 29.C 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. B 49. 50.

23. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề  123

1. D 2.B 3.C 4.A 5.C 6.A 7.D 8.C 9.B 10.A
11. B 12.D 13.C 14.B 15.D 16.B 17.C 18.A 19.A 20.A
21. D 22.A 23.D 24.A 25.D 26.B 27.B 28.B 29. 30.D
31.A 32.B 33.D 34.B 35.B 36.D 37.D 38.A 39.B 40.A
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

24. Đáp án đề thi Toán THPT Quốc Gia năm 2023 mã đề 124 

1. D 2. A 3. A 4. A 5. B 6. C 7. B 8. B 9. D 10. C
11. A 12.B 13.D 14.B 15.C 16.D 17.A 18.D 19.A 20.A
21.C 22.C 23A. 24.B 25.A 26.C 27.B 28.D 29.C 30.C
31.C 32.D 33.B 34.B 35.B 36.D 37.B 38.C 39.C 40.C
41.D 42.B 43.B 44.D 45.C 46.D 47.D 48.C 49.B 50.B

~Đáp án đang được VUIHOC cập nhật thêm~

Nguồn và update tại đây: https://vuihoc.vn/tin/otthpt-cap-nhat-dap-an-de-thi-toan-thpt-quoc-gia-nam-2023-tat-ca-cac-ma-de-1854.html

 

btv

Related Posts

Năm 2024: Xe đã đăng ký biển 5 số có phải chuyển sang biển số định danh không?

Xin hỏi, xe đã đăng ký biển 5 số có phải chuyển sang biển số định danh không? Đối với xe đã đăng ký biển 5 số…

Từ 1/5/2024: Vợ chồng, anh em đi xe của nhau không “sang tên” có bị CSGT xử phạt từ 6-8 triệu đồng?

Nhiều người dân quan tâm việc vợ chồng đi xe của nhau không sang tên liệu có bị xử phạt lỗi xe không chính chủ hay không….

Hà Nội chuẩn bị ‘xóa sổ’ tuyến buýt nhanh BRT hơn 1.000 tỷ đồng, thay thế bằng tuyến đường sắt đô thị số 11: Bao giờ sẽ ‘động thổ’?

Phương án thay thế BRT Kim Mã – Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị số 11. UBND TP Hà Nội vừa có buổi làm việc…

Phải trả 2.883 tỷ đồng vụ Trương Mỹ Lan, công ty nhà Cường “Đô La” có gì?

Với trạng thái tăng trần trong phiên cuối tuần qua, cổ phiếu QCG của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai đạt thị giá 14.400 đồng/đơn…

Vụ Vạn Thịnh Phát: Lộ diện nữ đại gia phải trả cho Trương Mỹ Lan 145 tỷ đồng và 1.000 lượng vàng

Rất nhiều doanh nghiệp, cá nhân phải trả lại hàng nghìn tỷ đồng cho Trương Mỹ Lan trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh…

Bị xe máy ch:ặn phía trước, dừng ô tô trên vạch mắt võng có bị ph:ạt không?

Tôi muốn rẽ phải ở nơi đèn đỏ cho phép rẽ phải nhưng một số người đi xe máy dừng phía trước lại không chịu đi, nên…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *